Den 19/9 släppte SBU (Statens Beredning och Utveckling) en studie ang lågkolhydratkost och... Har man sett på. Den var inte bara den snabbaste metoden och den som flest lyckades hålla. Man hittade dessutom inga rapporter om att den var särskilt farlig på något sätt. Gå in på www.sbu.se och sök på "Lågkolhydratkost vid fetma" för att få fram rapporten och dess sammanfattning. 


I dagarna har ännu en studie publicerats som visar att ägg och kött till frukost sänker såväl HbA1c (långtidsblodsocker) som dödlighet vid diabetes typ 2. Det är en liten studie men man kan hoppas att det vi nu ser är ett litet steg bort från fettpaniken som rått sen 80-talet. Studien finns återbeskriven i korta ordalag på www.dagensmedicin.se


Leave a Reply

Använder Blogger.